hornav

 

navigace

Ročovští sociální demokraté mezi lidmi

 

V sobotu 21. dubna 2012 jsme vyrazili autobusem do Prahy na demonstraci proti „reformám“ současného kabinetu Petra Nečase, a proti arogantnímu asociálnímu stylu politiky celé, dnes již polorozpadlé, koalice. Od dvanácti hodin se sociální demokraté scházeli v Lidovém domě, odkud šel průvod čítající stovky soc. demokratů na Václavské náměstí, abychom podpořili odbory v demonstraci proti vládě.

 

Na první květnový svátek, Svátek práce, byl svolán mítink soc. demokracie do Žatce na Kruhové náměstí. Hlavním cílem celé akce byla podpora nemocnice v Žatci. Ačkoliv bylo velké teplo a mnoho lidí bylo u vody a na chatách, postupně se jich sešlo pár desítek. O stavu českého zdravotnictví pohovořil poslanec PS PČR doktor Krákora a poslanec EP doktor Falbr. Za okresní sociální demokracii mluvila předsedkyně OVV ČSSD Louny paní Jana Nováková, volební manažer Pavel Csonka či doktor Růžek. Slovo dostala dále starostka města Žatce paní Hamousová a pan magistr Antoni, který podal posluchačům zprávu o tom, kolik se vybralo podpisů na petici pro zachování dvou oddělení Žatecké nemocnice, a jaký bude další osud petice. Ta bude projednávána v Senátu PČR 22. května. Sociální demokracie podporuje zachování péče v jediné nemocnici v okrese v plném rozsahu.

 

Den vítězství jsme si připomněli v Lounech. U pomníku padlých hrdinů 2. světové války na Suzdalském náměstí položily květiny zástupci města Louny, za sociální demokracii Pavel Csonka a další lidé, kteří si chtěli připomenout padlé hrdiny. Hezký projev měl pan Princlík a o mnohém hovořila i přímá účastnice války. Dále jsme uctili památku u pomníku v ulici Osvoboditelů a nakonec na hlavním hřbitově v Lounech.

 

Všech tří akcí se aktivně zúčastnili sociální demokraté z MO ČSSD Ročov.

 

Bc. Vojtěch Václav Pour
předseda MO ČSSD Ročov